szkolenia i konferencje biznesowe w górach

Eventy – czyli wydarzenia

Event jest słowem zaczerpniętym z języka angielskiego i w tłumaczeniu na język polski oznacza wydarzenie. Jest to pojęcie bardzo szerokie. W jego ramach wyróżnić można kilka rodzajów wydarzeń.

 

Pierwszą kategorię stanowią wydarzenia biznesowe (business events). Wydarzenia biznesowe organizowane są chętnie, gdyż służą nawiązaniu lub poprawie komunikacji w ramach struktury wewnętrznej firmy. Realizowane są z myślą o kadrze zarządzającej i pracownikach wszystkich szczebli organizacyjnych, dostawcach oraz partnerach handlowych. W ramach business events wyróżnia się następujące formy spotkań firmowych: konferencje, kongresy, targi, jubileuszowe imprezy firmowe, uroczystości związane z obchodzeniem świętami, itd. Drugą, równie popularną kategorię, stanowią wydarzenia motywacyjne (incentive events). Celem wydarzeń motywacyjnych jest podniesienie motywacji do działania pracowników oraz osób współpracujących z firmą. W zakresie incentive events organizowane są szkolenia, wyjazdy, wycieczki, wyróżnienia i nagrody. Trzecią kategorię stanowią wydarzenia specjalne (specjal events). Pod tą nazwą kryją się niestandardowe imprezy typu: happeningi, koncerty, imprezy promocyjne, imprezy sportowe. Ostatnią, ale nie mniej ważną kategorię stanowią wydarzenia społeczne (institutional events) organizowane przez władze miasta dla jego obywateli. Są to różnorodne obchody, jubileusze, koncerty, itp.