szkolenia i konferencje biznesowe w górach

Nadgodziny czyli godziny nadliczbowe

konferencje w górachZgodnie z polskim prawem nadgodziny to zakres czasu przepracowany poza normalnym wymiarem godzin pracy pracownika. Praca w godzinach nadliczbowych łączy się z dodatkowym wynagrodzeniem, które może mieć różne formy. Nie zawsze są to jednak pieniądze, a dzień wolny od pracy.

Sposób rozliczania nadgodzin pracownika definiuje Kodeks Pracy. Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy lub w niedziele i święta (nie objęte dla pracownika dniami pracy) przysługuje mu dodatek w wysokości 100% kwoty wynagrodzenia. Za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w normalnym dniu roboczym przysługuje mu dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia.

Są firmy, które preferują rozliczanie nadgodzin w formie dni wolnych do odbioru. Taki sposób rozliczania nadgodzin jest także preferowany, przez pracowników. Dni wolne od pracy wykorzystać można na wyjazd na wczasy z dziećmi lub realizację własnego hobby. Szacuje się jednak, że aż 67% pracowników chętnie zamieniłoby dzień wolny od odbioru na dodatek do wynagrodzenia. Wynika to jednak z ich sytuacji materialnej.