szkolenia i konferencje biznesowe w górach

Turystyka konferencyjna – czyli turystyka spotkań

Turystyka konferencyjna, będąca jedną z najpopularniejszych form turystyki biznesowej, odgrywa istotną rolę na rynku turystyki w Polsce i na Świecie. Pod pojęciem tym rozumiemy wszelkiego rodzaju podróże służbowe odbywane w celu uczestnictwa w szeroko rozumianych spotkaniach, do których zaliczyć należy między innymi konferencje, szkolenia czy seminaria. Uczestnikami tego rodzaju turystyki są politycy, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych, członkowie zarządów firm, naukowcy i specjaliści.

Turystyka konferencyjna wymaga odpowiedniego zaplecza i wykwalifikowanej kadry. Najczęściej odbywa się w miejscach, gdzie znajdą się obiekty konferencyjne o odpowiednio wysokim standardzie i z odpowiednią infrastrukturą. Obiekty te bardzo często współpracują ze specjalistami, którzy wspierają je fachową wiedzą i cennym doświadczeniem w organizacji tak dużych przedsięwzięć jakimi są np. międzynarodowe konferencje w górach. Istotną rolę odgrywają również atrakcje turystyczne miejsca docelowego, dzięki którym uczestnicy konferencji będą mogli miło spędzić czas w wolnych od potkań służbowych chwilach.Turystyka biznesowa stwarza alternatywę dla obiektów, które poszukują możliwości pozyskania nowych klientów. Jednocześnie stanowi świetną reklamę dla miejsca, w którym się odbywa. W przypadku naszego kraju średniej wielkości konferencje można zorganizować w większości miast, a znajdujące się tam obiekty konferencyjne mogą konkurować z europejskimi. Na najwyższą ocenę zasługują jednak polskie miejscowości górskie i znajdujące się tam obiekty – hotel w górach.